IBD Prospect

Proiectul IBDPROSPECT a fost inițiat în anul 2006 (director de proiect Prof. Dr. Mircea Diculescu), cu finantare CNMP (CEEX 160/2006), prin parteneriatul a două centre medicale de referință:

  • Centrul de Boli Digestive și Transplant Hepatic Fundeni, București
  • Clinica Medicală 3, Cluj Napoca.
Scopul proiectului a fost crearea unei infrastructuri informatice de bază pentru colectarea de date despre pacienții cu Boli Inflamatorii Intestinale Cronice la nivel național, facilitând astfel urmărirea evoluției bolii într-o manieră continuă, prospectivă.
De la momentul inființării, baza de date IBDPROSPECT s-a extins continuu, astfel încât în prezent este posibil accesul utilizatorilor (medici gastroenterologi) din 13 centre dedicate Bolilor Inflamatorii Intestinale, din București, Cluj, Iași, Constanța, Craiova, Oradea, Târgu- Mureș și Timișoara, la care se adaugă un centru din Chișinău.
Fiecare utilizator beneficiază de un username și parolă proprii. În acest mod este asigurat accesul și completarea bazei de date prin adăugarea unor noi pacienți sau actualizarea datelor pacienților deja înrolați, conform evoluției bolii.
Acest registru național computerizat cuprinde variabile semnificative, precum date epidemiologice, antecedentele patologice personale și familiale, date de laborator, endoscopice sau histologice, precum și informații privind terapia specifică. Fiecare nou pacient este înrolat după semnarea unui formular de consimțământ.
Platforma IBDPROSPECT cuprinde ca date de identificare a pacientului: inițialele, vârsta și un număr de înregistrare unic ce ii este alocat în mod automat. Baza de date IBDPROSPECT permite astfel generarea unor concluzii importante despre dinamica Bolilor Inflamatorii Intestinale la noi în țară. În plus, poate fi îmbogățită prin adaugarea de noi seturi de variabile specifice unor proiecte viitoare. IBDPROSPECT reprezintă o structură dinamică, ce se dezvoltă continuu, prin perseverența și devotamentul medicilor gastroenterologi din centrele terțiare din toata țara, ce au acces la această baza de date.