Plata Congres RCCC

Taxele de participare achitate nu vor fi returnate.

Plata se poate face şi prin transfer bancar în contul:

ASOCIAŢIA CLUBUL ROMÂN PENTRU BOALĂ CHRON ŞI COLITĂ ULCERATIVĂ – RCCC
CUI 25678662
RO33 RNCB 0297 1103 8742 0003
BCR – Sucursala Colentina