Propuneri

Propunerile de modificare ale statutului se vor trmite pe adresa de e-mail contact@rccc.ro si se vor lua in discute de Consiliul Director.